Privātuma paziņojums

Last updated: January 2021    See previous versions

  IEVADS

   

  Jūsu privātums Signify ir svarīgs.

   

  Mēs esam sagatavojuši šo Paziņojumu par privātumu (turpmāk arī “Paziņojums”) viegli uztveramā veidā, lai palīdzētu Jums saprast, kas mēs esam, kādus personu datus par Jums mēs ievācam, kāpēc mēs tos ievācam un ko mēs ar tiem darām. Ņemiet vērā, ka personas dati (šajā Paziņojumā arī “dati” vai “Jūsu dati”) ir jebkāda informācija vai informācijas kopums, kas palīdz mums tieši vai netieši Jūs personīgi identificēt, it īpaši izmantojot kādu identifikatoru, piemēram, vārdu un uzvārdu, e‑pasta adresi, tālruņa numuru, utt.

   

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka Signify ir starptautiska sabiedrība, tāpēc šis Paziņojums var tikt aizstāts ar citu paziņojumu vai papildināts, lai izpildītu tiesību aktu prasības un sniegtu papildu informāciju par to, kā mēs apstrādājam Jūsu datus, izmantojot noteiktus Signify produktus, pakalpojumus, sistēmas vai lietojumprogrammas. Noteiktiem produktiem vai pakalpojumiem (tostarp tīmekļa vai lietotņu funkcionalitātei) var būt nepieciešama īpaša Jūsu datu apstrāde, tādēļ šis Paziņojums var būt papildināts ar mūsu produktiem paredzētajiem paziņojumiem, kas satur papildinformāciju par Jūsu datu apstrādi saistībā ar produktu vai pakalpojumu.

   

  Par tiem varat uzzināt Signify privātuma centrā (skatīt sadaļu “Juridiskā informācija”).

   

  Mēs Jums iesakām rūpīgi iepazīties ar šo Paziņojumu.

  Ja nepiekrītat šim paziņojumam par privātumu, lūdzam nesniegt mums savus datus.

  KĀDOS GADĪJUMOS PIEMĒRO ŠO PAZIŅOJUMU?

   

  Šajā Paziņojumā ir izklāstīts, kā mēs ievācam un izmantojam Jūsu datus, piemēram:

  • kad Jūs apmeklējat vai izmantojat mūsu patērētājiem vai klientiem paredzētās tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas vai sociālo tīklu kanālus;
  • pērkat un izmantojat mūsu produktus, pakalpojumus, sistēmas vai lietojumprogrammas;
  • parakstāties uz mūsu jaunumu vēstkopu vai citiem mārketinga paziņojumiem;
  • piegādājat mums savas preces vai sniedzat savus pakalpojumus;
  • sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienestu;
  • piedalāties mūsu darījumu pasākumos; vai citādi (tieši vai netieši) mijiedarbojaties ar mums kā patērētājs, darījuma klients, partneris, (apakš-)piegādātājs, līgumslēdzējs vai cita persona, kurai ar mums ir darījumu attiecības.

   

  Šī Privātuma politika attiecas uz Jums tikai tad, ja Jūs esat uzskatāms par datu pārzini, kas apstrādā personas datus. Ja mēs esam datu apstrādātājs, uz Jūsu datu apstrādi attieksies datu pārziņa kopīgots paziņojums par privātumu.

  KAS IR SIGNIFY?

   

  Mēs, Signify, esam vadoša pasaules līmeņa organizācija vispārējā apgaismojuma tirgū ar unikālu konkurētspēju un atzītām zināšanām inovatīvu apgaismes iekārtu, sistēmu un pakalpojumu izstrādāšanā, ražošanā un izmantošanā.

   

  Šajā Paziņojumā minētie termini “mēs”, “mūs”, “mums” vai “Sabiedrība” attiecas uz šajā Paziņojumā minēto datu pārzini, proti, Signify grupas uzņēmumu, ar kuru Jums ir bijušas, ir vai būs darījumu attiecības vai kurš kā citādi nolemj, kādi Jūsu dati tiek savākti un kā tie tiek izmantoti, vai arī uz Signify Netherlands B.V. (reģistrācijas numurs 17061150 - High Tech Campus 48, 5656 AE, Eindhoven, Nīderlande). Lūdzu, ņemiet vērā, ka Signify grupas uzņēmumi ietver meitas uzņēmumus, kurās Signify N.V. ir kontrole, pamatojoties uz tiešām vai netiešām īpašumtiesībām. Ar Signify grupas uzņēmumu sarakstu Jūs varat iepazīties, sazinoties ar Signify Privātuma biroju (kontaktinformācija pieejama sadaļā “Kādas ir Jūsu izvēles?”).

  KĀDUS DATUS MĒS PAR JUMS IEVĀKSIM?

   

  Atkarībā no tā, kas Jūs esat (piemēram, klients, patērētājs, piegādātājs, darījumu partneris, utt.) un kā Jūs ar mums mijiedarbojaties (piemēram, tiešsaistē, bezsaistē, pa tālruni, utt.), mēs varam apstrādāt dažādus Jūsu datus. Mēs varam ievākt Jūsu datus gadījumos, kad, piemēram, Jūs apmeklējat mūsu patērētājiem un klientiem paredzētās tīmekļa vietnes, lietojumprogrammas vai sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, pērkat un izmantojat mūsu produktus, pakalpojumus, tīmekļa rīkus, mobilās lietojumprogrammas, sistēmas, parakstāties uz mūsu jaunumu vēstkopu, uzstādat programmatūras atjauninājumus, piegādājat mums savas preces vai sniedzat pakalpojumus, sazināties ar mūsu klientu atbalsta dienestu, iesaistāties mūsu darījumu pasākumos, piedalāties mūsu konkursos, reklāmas pasākumos un pētījumos vai mijiedarbojaties ar mums citādā veidā. Dati, kas apkopoti sadarbībā ar mums un, izmantojot mūsu pakalpojumus un tīmekļa vietnes, var paši par sevi neatklāt konkrētu identitāti vai tieši nenorādīt uz konkrētu personu, taču kopā ar citiem datiem tie var norādīt uz Jums.

   

  Turpmāk sniegts pārskats par to datu kategorijām, kurus mēs ievācam.

   

  Informācija, kuru Jūs sniedzat mums tieši

  Datu kategorijas
  Datu veidu piemēri
  Personas identifikācijas dati
  Vārds, uzvārds, amats, dzimšanas datums
  Kontaktinformācijas dati
  E-pasts, tālruņa numurs, adrese, valsts
  Informācija par pieteikšanos kontā
  Lietotājvārds, parole vai citi drošības kodi
  Attēli, citāti un/vai video ieraksti, kuros Jūs iespējams identificēt
  Signify tiešsaistes kontos augšupielādēti vai citādi mums iesniegti attēli, piemēram, vebināra vai intervijas kontekstā.
  Finanšu dati
  Kredītkaršu dati, bankas kontu dati
  Jebkāda cita informācija, kuru Jūs brīvprātīgi piekrītat sniegt Signify vai tās grupas uzņēmumiem
  Atsauksmes, viedokļi, vērtējumi, komentāri, augšupielādēti faili, intereses, informācija, kas mums sniegta padziļinātas izpētes nolūkā 

  Visbeidzot, ja apmeklēsit mūsu telpas, drošības nolūkiem mēs arī varam reģistrēt Jūsu datus, izmantojot videoiekārtas vai citu elektronisko, digitālo vai bezvadu uzraudzības sistēmu vai iekārtu (piemēram, videonovērošanas kameru sistēmu CCTV).

   

  Informācija, kuru mēs ievācam automātiski

  Ja apmeklēsiet vai izmantosiet mūsu tīmekļa vietnes vai lietojumprogrammas, pierakstīsieties mūsu jaunumu vēstkopai vai kā citādi ar mums mijiedarbosieties, izmantojot mūsu digitālos kanālus, papildus informācijai, kuru Jūs sniedzat mums tieši, mēs varam ievākt informāciju, kuru mums nosūta Jūsu dators, mobilais tālrunis vai cita piekļuves ierīce. Piemēram, mēs varam ievākt:

  Datu kategorijas
  Datu veidu piemēri
  Informācija par ierīci
  Aparatūras modelis, imei numurs un citi unikāli ierīču identifikatori, mac adrese, ip adrese, operētājsistēmas versija un iestatījumi ierīcei, kuru jūs izmantojat, lai piekļūtu pakalpojumam
  Piekļuves informācija
  Mūsu digitālā kanāla vai produkta izmantošanas laiks un ilgums
  Informācija par atrašanās vietu
  Jūsu atrašanās vieta (iegūta no Jūsu IP adreses, Bluetooth bāksignāla vai identifikatoriem, vai no citām ar atrašanās vietas noteikšanu saistītām tehnoloģijām), kuru iespējams iegūt, kad Jūs pieslēdzaties ar atrašanās vietu norādošiem izstrādājumiem vai funkcijām, piemēram, izmantojot mūsu lietojumprogrammas
  Informācija par gaismekļiem
  Unikālie gaismekļu identifikatori, informācija par gaismekļiem, kas tiek glabāta ierīcē.
  Cita informācija par to, kā Jūs izmantojat mūsu digitālos kanālus vai izstrādājumus
  Lietojumprogrammu, kuras Jūs izmantojat, vai tīmekļa vietnes, kuras Jūs apmeklējat, saites, uz kurām Jūs uzklikšķināt mūsu reklāmas e-pastā, kustības sensoru datu nosaukumiem

  Informācija, kuru mēs varam ievākt no citiem avotiem

  Piemērojamajos tiesību aktos pieļautajā apjomā papildus mūsu tīmekļa vietnēm, lietojumprogrammām un citiem digitāliem kanāliem mēs varam iegūt informāciju par Jums no citiem avotiem – tādiem kā publiskas datubāzes, kopīgi tirdzniecības partneri, sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas un citas trešās personas.

   

  Informācija, ko mēs varam apkopot no dažādiem avotiem jūsu profilā

  Ja esat mums norādījuši, ka vēlaties saņemt personalizētu mārketinga saziņu, mēs varam apkopot datus no dažādiem avotiem (gan iekšēji, gan ārēji), lai labāk saprastu Jūsu preferences un intereses un varēt Jums sniegt tikai būtiskāko informāciju. Jūs vienmēr varat iebilst šīm darbībām, ceļot iebildumus. It sevišķi Jūs vienmēr varat atteikties no e-pastu, kas saistīti ar mārketinga tēmām, saņemšanu, veicot darbības, kas katrā e-pasta vēstulē norādītas abonenta anulēšanas instrukcijās. Ja Jūs varat pierakstīties Signify kontā, Jums var tikt piedāvāta iespēja mainīt saziņas preferences konkrētā tīmekļa vietnes vai lietojumprogrammas sadaļā. Jūs vienmēr varat sazināties ar mums (kontaktinformāciju atradīsiet zemāk redzamajā sadaļā “Kādas ir Jūsu izvēles?”), lai atteiktos no mārketinga saziņas saņemšanas.

  KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKFAILUS UN CITAS IZSEKOŠANAS TEHNOLOĢIJAS?
  KĀ MĒS IZMANTOJAM SĪKDATNES UN CITAS IZSEKOŠANAS TEHNOLOĢIJAS?

   

  Kad Jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes un/vai lietotnes, mēs varam reģistrēt Jūsu IP adresi, pārlūkprogrammas veidu, operētājsistēmu, atsauces tīmekļa vietni, Jūsu vispārējo ģeogrāfisko atrašanās vietu, kas norādīta Jūsu IP adresē, tīmekļa pārlūkošanas darbības, lietotnes darbības un to, vai un kā Jūs mijiedarbojaties ar mūsu tīmekļa vietnēs un lietotnēs pieejamo saturu. Šo informāciju mēs apkopojam dažādos veidos, tostarp ar saviem sīkfailiem un trešu personu sīkfailiem. Papildinformāciju par to, kā mēs izmantojam sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas lasiet mūsu paziņojumā par sīkfailiem. Ciktāl Jūs esat mums devuši savu piekrišanu, mēs varam saņemt Jūsu atrašanās vietas datus vai gūt piekļuvi konkrētiem datiem, kas saglabāti Jūsu mobilajā tālrunī, piemēram, fotogrāfijām, balss instrukcijām un kontaktpersonām.

  Papildinformāciju par to, kā mēs izmantojam sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas, lasiet mūsu paziņojumā par sīkfailiem (to var atrast Signify privātuma centra tīmekļa vietnē, skatīt sadaļu “Juridiskā informācija”). Jūs varat kontrolēt savas preferences, izmantojot mūsu sīkfailu preferenču funkcionalitāti.

  KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS?

   

  Mēs izmantojam Jūsu datus dažādiem leģitīmiem nolūkiem un komerciāliem mērķiem.

  Turpmāk sniegts pārskats par to, kādiem nolūkiem mēs varam apstrādāt Jūsu datus:

  Nolūki
  Piemēri
  (Iespējamu) klientu, piegādātāju un/vai darījuma partneru novērtējums un (atkārtota) pārbaude
  Padziļinātas izpētes veikšana
  Līgumu slēgšana un izpilde 
  Produktu vai pakalpojumu pārdošana vai piegāde, rēķinu izrakstīšana, reģistrēšanās mobilās lietojumprogrammās vai tīmekļa vietnēs, dalība apmācībā, garantija, servisa saziņa, konta pārvaldība
  Atbalsta sniegšana (pēc jūsu pieprasījuma)
  Atbalsta sniegšana, izmantojot tādus saziņas kanālus kā klientu vai apkalpošanas centru atbalstu
  Tiešais mārketings
  Kontaktu veicināšana ar patērētājiem un/vai klientiem uzņēmumiem (tikai dažās valstīs), tostarp iespējamajiem klientiem, mārketings, izmantojot e-pastu un/vai elektronisko mārketingu, tirgus izpēte, Jūsu pieredzes personalizēšana, iepazīstinot ar Jūsu preferencēm, interesēm vai profilam pielāgotiem produktiem un piedāvājumiem (piemēram, mūsu vietnēs, lietojumprogrammās vai citos saziņas kanālos)
  Drošība un mūsu interešu vai aktīvu aizsardzība
  Tehnisku un organizatorisku drošības pasākumu izvēršana un uzturēšana, iekšējo revīziju un izmeklēšanas veikšana, novērtējumu veikšana, lai pārbaudītu interešu konfliktu
  Tiesisko pienākumu ievērošana
  Datu izpaušana valsts iestādēm vai uzraudzības iestādēm atbilstoši attiecīgās mītnes valsts praksei, piemēram, nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksas, uzskaites un pārskatu sniegšanas pienākumi, atbilstības revīzijas veikšana, valsts iestāžu prasību ievērošana, reaģēšana uz tiesas procesiem, piemēram, tiesas pavēstēm, likumisko tiesību un tiesiskās aizsardzības līdzekļu īstenošana un iekšējo sūdzību vai prasību izskatīšana 
  Tiesību aizsardzība pret celtajām prasībām
  Ar mums saistīto prasību sagatavošana un īstenošana vai aizstāvības organizēšana 
  Produktu attīstība
  Uzlabot mūsu sniegtos pakalpojumus, produktus, tiešsaistes pakalpojumus, mobilās lietojumprogrammas un saziņu, ko īstenojam ar jums vai citiem

  Jūs varat izlemt piedalīties totalizatoros, sacensību spēlēs vai citos konkursos (“Konkursi”) caur mūsu tīmekļa vietni. Ja Jūs piedalāties Konkursā, mēs izmantojam Jūsu datus, lai atļautu Jums piedalīties, identificētu Jūs, novērstu/noteiktu krāpniecību un nodrošinātu balvas izsniegšanu Jums (uzvaras gadījumā), un šo datu apstrādi minētajā kontekstā mēs uzskatām par nepieciešamu līguma izpildei. Lūdzu, izlasiet attiecīgā Konkursa noteikumus un nosacījumus un papildinformāciju.

   

  Ja mēs lūdzam Jūs sniegt mums savus datus, bet Jūs izvēlaties to nedarīt, dažos gadījumos mēs nevarēsim Jums nodrošināt pilnu mūsu izstrādājumu, pakalpojumu, sistēmu vai lietojumprogrammu klāstu. Mēs, iespējams, nevarēsim arī izpildīt Jūsu lūgumus.

   

  Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai informācija, ko Jūs kopīgojat ar mums, nepārkāptu trešās puses tiesības.

  KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS MĀRKETINGAM?

   

  Signify Netherlands B.V. un citi attiecīgie Signify grupas uzņēmumi var sūtīt Jums kārtējus reklāmas materiālus par saviem produktiem, pakalpojumiem, pasākumiem un akcijām.

  Šādos reklāmas sūtījumos cita starpā var tikt izmantots “PHILIPS””HUE”, “SIGNIFY” and/or “INTERACT” zīmols, un tos Jums var nosūtīt, izmantojot dažādus kanālus, piemēram, izmantojot e-pastu, tālruni, SMS īsziņas, pasta sūtījumus, trešo personu plašsaziņas līdzekļu platformas. Lūdzu, aplūkojiet mūsu pašreizējo zīmolu sarakstu šeit.

   

  Mēs varam arī sazināties ar Jums par informāciju, produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām, ko piedāvā Signify, kā arī citi trešās puses produktu un pakalpojumu sniedzēji, kas papildina mūsu produktus un pakalpojumus, kas, mūsuprāt, varētu Jums būt svarīgi, jo Jūs lietojat mūsu produktus, vai, lai paplašinātu to funkcionalitāti; mēs galvenokārt piemeklējam partneri, kas sniedz īpašus pakalpojumus vai risinājums, kas būtu piemēroti Jūsu vajadzībām vai spētu optimizēt mūsu produktu un pakalpojumu lietošanu. Mēs nekopīgojam Jūsu reģistrācijas datus ar mūsu uzticamo partneri, ja vien mums nav pamatota iemesla tā rīkoties.

   

  Ja to atļauj un/vai prasa piemērojamie tiesību akti, vai, ja mēs lūgsim Jūsu piekrišanu, lai varētu pielāgot saziņu Jūsu interesēm un darbībām, tādējādi sniedzot Jums labāko, personalizēto pieredzi, mēs varam analizēt un apvienot visu ar Jūsu datiem un jūsu datiem par mijiedarbību ar mums saistīto informāciju. Mēs šo informāciju varam arī izmantot, lai izveidotu savas auditorijas segmentus, kas parāda lietotāju interesi par konkrēti mūsu produktiem un/vai pakalpojumiem un ļauj mums saprast savas veiksmīgākās mārketinga darbības. Mēs varam saglabāt informāciju par to, vai Jūs vēlaties sazināties elektroniski, kā arī par saitēm, uz kurām Jūs uzklikšķināt mūsu elektroniskajā saziņas materiālā.

  KĀDAS IR JŪSU IZVĒLES SOCIĀLAJOS TĪKLOS?

   

  Ja Jūs mijiedarbojieties vai sazināties sociālo tīklu kanālos/lapās/reklāmās un blogos (piemēram, uzklikšķinot uz “Patīk” vai “Kopīgot”, publicējat un kopīgojat komentārus un iesniedzat reitingus un atsauksmes), Jūsu datus apstrādā trešā puse, kas mums sniedz sociālo tīklu pārraudzības pakalpojumus. Tas nozīmē, ka trešā puse, kas sniedz sociālo tīklu pārraudzības pakalpojumus, saglabās Jūsu tiešsaistes publicitātes kopiju par tām sadarbības epizodēm, kurām trešā puse mums ir devusi piekļuvi. Tie Jūsu dati, kurus mēs apkopojam, ir publiski pieejami dati, kas ir sniegti sociālo tīklu kontekstā no attiecīgā sociālo tīklu nodrošinātāja caur trešo pusi, kas sniedz sociālo tīklu pārraudzības pakalpojumus. Mēs izmantojam Jūsu datus, lai gūtu vispārēju priekšstatu par to, ko cilvēki domā par mums un mūsu zīmoliem, lai atrisinātu problēmas un/vai uzlabotu savus produktus un pakalpojumus un/vai uzsāktu reklamējošu sarunu ar Jums. Ja nevēlaties ar mums kopīgot iepriekš minēto informāciju, neveiciet mijiedarbību ar mums sociālo tīklu kanālos.

   

  Mēs saņemam apmeklētāju statistiku par savām sociālo tīklu lapām un akcijām. Lai gan Signify un mūsu sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgi par šo apmeklētāju statistiku, attiecīgais sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējs ir Jūsu primārā kontaktpersona un izskata lūgumus par Jūsu tiesību īstenošanu un jebkurus iespējamos iebildumus. Nepieciešamības gadījumā mēs varam palīdzēt sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējam sniegt atbildi uz Jūsu lūgumiem vai iebildumiem. Papildinformāciju par personas datiem, ko mēs saņemam no sociālo tīklu pakalpojumu sniedzējiem un kā izmainīt savus iestatījumus, meklējiet sociālo tīklu pakalpojumu sniedzēju tīmekļu vietnēs un privātuma politikās.

  KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS CITĀ SAZIŅĀ?

   

  Klientu aptauju saziņa: mēs pastāvīgi strādājam, lai uzlabotu savus pakalpojumus un labāk pielāgotu tos klientu vēlmēm. Tādēļ mēs varam izmantot Jūsu datus (klienta ID un e-pasta adrese), lai uzaicinātu Jūs piedalīties klientu vai tirgus izpētes kampaņā. Mēs arī varam uzdot šādas izpētes veikšanu trešajām pusēm. Šādi Jūs palīdzat mums kļūt vēl labākiem. Mēs nosūtam šādu saziņu tikai ar iepriekšēju Jūsu atļauju, ja vien tas nav nepieciešams saskaņā ar piemērojamo likumu.

   

  Atsevišķi paziņojumi: dažās situācijās Jūs labprāt saņemtu informāciju no Signify elektroniskas saziņas veidā – taču nevēlaties saņemt mūsu reklāmas piedāvājumus. Šādā gadījumā mēs sazināsimies ar Jums tikai par konkrētiem jautājumiem.

   

  Administratīvā, pakalpojumu un darījumu saziņa: Jūs no mums vienmēr saņemsiet administratīvo, pakalpojumu un darījumu saziņu, piemēram, tehniskos un/vai drošības atjauninājumus, kas attiecas uz mūsu produktiem, pasūtījuma apstiprinājumus, paziņojumus par Jūsu konta darbībām un citus svarīgus paziņojumus. Jūs nevarat atteikties no šādas saziņas.

  UZ KĀDA TIESISKĀ PAMATA MĒS IZMANTOJAM JŪSU DATUS?

   

  Lai varētu apstrādāt Jūsu datus, mēs varam izmantot dažādus tiesiskos pamatus, tostarp:

  • Jūsu piekrišanu (tikai tad, ja tas tiek likumīgi prasīts vai atļauts). Ja Jūsu datu apstrādes tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, Jūs varat jebkurā laikā savu piekrišanu atsaukt;
  • nepieciešamību izveidot ar Jums līgumattiecības un izpildīt savas līgumā noteiktās saistības;
  • nepieciešamību ievērot tiesiskos pienākumus un sagatavot un celt prasības vai īstenot aizstāvību;
  • nepieciešamību īstenot savas leģitīmās intereses, tostarp:

  o   nodrošināt mūsu tīklu un informācijas drošību;

  o   administrēt un veikt uzņēmējdarbību Sabiedrība ietvaros;

  o   novērst vai pārbaudīt iespējamus vai jau notikušus tiesību aktu pārkāpumus, ar biznesa klientu noslēgta līguma pārkāpumus vai Signify ētikas kodeksu vai citas Signify politikas neievērošanu;

  o   optimizēt vai paplašināt mūsu mārketinga izpēti un paziņojumu svarīgumu

  • nepieciešamību atbildēt uz Jūsu pieprasījumiem;
  • nepieciešamību aizsargāt jebkuras personas būtiskas intereses;
  • jebkādu citu tiesisko pamatu, kuru tā vai citādi nosaka piemērojamie tiesību akti.

  KAD MĒS KOPĪGOJAM JŪSU DATUS?

   

  Mēs nepārdodam Jūsu personas datus. Mēs arī nekopīgojam Jūsu personas datus, izņemot šeit norādītos atsevišķos gadījumos.

  Ja nepieciešams šajā Paziņojumā norādīto mērķu īstenošanai, mēs varam izpaust Jūsu datus turpmāk norādītajām organizācijām:

  • Signify grupas uzņēmumiem: ņemot vērā mūsu darbības starptautisko raksturu, Jūsu dati varētu tikt kopīgoti ar atsevišķiem Signify grupas uzņēmumiem. Piekļuve Jūsu datiem uzņēmumā Signify tiks piešķirta, pamatojoties uz nepieciešamību tos zināt;
  • pakalpojumu sniedzējiem: līdzīgi daudziem citiem uzņēmumiem, mēs varam izmantot ārpakalpojumus noteiktu datu apstrādei, izmantojot uzticamas ārējus pakalpojumu sniedzējus, kuri izpilda noteiktas funkcijas un sniedz mums pakalpojumus, piemēram, IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) pakalpojumu sniedzējus, konsultāciju sniedzējus, kravu pārvadātājus, maksājumu pakalpojumu sniedzējus, elektroniskās saziņas pakalpojumu platformas, konkurences pakalpojumu sniedzējus;
  • darījumu partneri: mēs varam kopīgot Jūsu datus ar uzticamiem darījumu partneriem, lai viņi varētu Jums sniegt Jūsu pieprasītos pakalpojumus, tostarp Jūsu tērzēšanas pakalpojuma sniedzējiem;
  • valsts iestādes: ja to paredz tiesību akti vai ja nepieciešams aizsargāt mūsu tiesības, mēs varam kopīgot Jūsu datus ar iestādēm, kuras uzrauga Signify darbību vai kuru jurisdikcijā tā atrodas;
  • profesionāli konsultanti un citas personas: mēs varam kopīgot Jūsu datus ar citām personām, tai skaitā ar tādiem profesionāliem konsultantiem kā bankas, apdrošināšanas sabiedrības, revidenti, juristi, grāmatveži, citi profesionāli konsultanti;
  • citas ar korporatīviem darījumiem saistītas personas: mēs arī varam laiku pa laikam kopīgot Jūsu datus korporatīvo darījumu gaitā, piemēram, laikā, kad uzņēmums vai tā daļa tiek pārdota citam uzņēmumam, vai saistībā ar mūsu uzņēmuma, aktīvu vai akciju reorganizāciju, apvienošanos, kopuzņēmuma izveidošanu vai likvidāciju (tai skaitā saistībā ar maksātnespēju vai līdzīgām procesuālām darbībām).
  • Pēc Jūsu pieprasījuma, ja Jūs pieprasāt personas datu pārnešanu.

   

  Mēs varam kopīgot anonīmu informāciju, pārskatus un analīzes, vadoties pēc anonimizētas informācijas. Mēs varam izpaust vispārinātu, anonīmu informāciju, analīzi un pārskatus, kas iegūta no šādas informācijas no mūsu pakalpojumu sniedzējiem, piegādātājiem, reklamētājiem, komersantiem, patērētāju un tirgus izpētes uzņēmumiem un citām organizācijām. Šo anonīmo, bezpersonisko informāciju mēs varam kopīgot ar citiem lietotājiem, lai palīdzētu viņiem labāk saprast apgaismes sistēmas izmantojumu salīdzinājumā ar citiem mūsu kopienā, informēt par drošības problēmām, lai palīdzētu mums vispārīgi uzlabot savu sistēmu vai arī citos informatīvos nolūkos. Mēs gādājam, lai šī bezpersoniskā informācija netiktu saistīta ar Jums, un lūdzam savus partnerus rīkoties tāpat.

  KAD MĒS NOSŪTĀM JŪSU DATUS UZ ĀRZEMĒM?

   

  Ņemot vērā mūsu darbības starptautisko raksturu, dati, kurus Jūs mums sniedzat, varētu tikt nosūtīti Signify saistītajiem uzņēmumiem daudzās valstīs un uzticamām trešajām personām visā pasaulē, vai arī minētās organizācijas varētu tiem piekļūt. Tā rezultātā Jūsu dati varētu tikt apstrādāti ārpus valsts, kurā Jūs dzīvojat, ja tas nepieciešams šajā Paziņojumā norādīto nolūku īstenošanai.

  Ja atrodaties Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, mēs varam nosūtīt Jūsu datus uz valstīm, kuras atrodas ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas. Eiropas Komisija dažas no šīm valstīm atzīst kā tādas, kas nodrošina atbilstošu datu aizsardzību. Attiecībā uz datu pārsūtīšanu no Eiropas Ekonomiskās zonas uz citām valstīm, kuras Eiropas Komisija neuzskata par tādām, kas nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni, mēs esam veikuši atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu Jūsu datus, piemēram, organizatoriskus un tiesiskus pasākumus (piemēram, ieviesuši saistošus uzņēmuma noteikumus un Eiropas Komisijas apstiprinātas līguma standartklauzulas). Jūs varat saņemt informāciju par šiem pasākumiem, sazinoties ar Signify Privātuma biroju (kontaktinformācija pieejama sadaļā “Kādas ir Jūsu izvēles?”).

  CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS?

   

  Mēs glabājam Jūsu datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai īstenotu mērķus, kuru vajadzībām tie ievākti (sīkāku informāciju par šiem mērķiem skatiet sadaļā “Kā mēs izmantojam Jūsu datus?”). Lūdzu, ņemiet vērā, ka atsevišķos gadījumos tiesību akti var noteikt vai atļaut ilgāku glabāšanas termiņu. Kritēriji, kuri tiek izmantoti mūsu glabāšanas termiņu noteikšanai, ir šādi:

  • Cik ilgi šie dati ir nepieciešami, lai piegādātu Jums mūsu produktus, sniegtu pakalpojumus vai veiktu uzņēmējdarbību?
  • Vai Jums ir izveidots konts mūsu uzņēmumā? Šādā gadījumā mēs glabāsim Jūsu datus, kamēr Jūsu konts būs aktīvs, vai arī tik ilgi, cik nepieciešams, lai sniegtu Jums pakalpojumus.
  • Vai mūs saista tiesiski, līgumā noteikti vai citi pienākumi glabāt Jūsu datus? Kā piemērus var minēt attiecīgajā jurisdikcijā saistošos tiesību aktus datu glabāšanai, valdības izdotus noteikumus izmeklēšanai būtisku datu glabāšanai vai arī nepieciešamību glabāt datus tiesvedību nolūkiem vai, lai aizstāvētos pret iespējamu prasību.

  KĀ MĒS AIZSARGĀJAM JŪSU DATUS?

   

  Lai aizsargātu Jūsu datus, mēs veiksim pasākumus atbilstoši piemērojamajiem datu aizsardzības un datu drošības tiesību aktiem un noteikumiem, tostarp pieprasot mūsu pakalpojumu sniedzējiem veikt atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu datu konfidencialitāti un drošību. Diemžēl neviena datu nodošanas vai glabāšanas sistēma nespēj garantēt 100% drošību. Ņemot vērā tehniskās iespējas, īstenošanas izmaksas un apstrādājamo datu raksturu, mēs esam ieviesuši tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu riskus, kas saistīti ar Jūsu datu iznīcināšanu, pazaudēšanu, pārveidošanu, neatļautu to izpaušanu vai neatļautu piekļuvi tiem. Ja Jums ir pamats uzskatīt, ka Jūsu mijiedarbība ar mums vai Jūsu dati vairs netiek droši apstrādāti, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar Signify Privātuma nodaļu atbilstoši iepriekš aprakstītajam.

  KĀDI IR JŪSU PIENĀKUMI?

   

  Atgādinām, ka Jūsu pienākums ir nodrošināt, lai dati, kurus Jūs mums sniedzat, ir precīzi, pilnīgi un aktuāli. Turklāt, ja Jūs kopīgojat ar mums citu personu datus, Jūsu pienākums ir ievākt šādus datus saskaņā ar tiesību aktiem. Piemēram, Jums būtu jāinformē personas, kuru datus Jūs mums sniedzat, par šī Paziņojuma saturu un pirms tam jāsaņem viņu piekrišana.

  KĀDAS IR JŪSU IZVĒLES?

   

  Mūsu mērķis ir nodrošināt Jums piekļuvi saviem datiem. Parasti Jūs varat patstāvīgi pārvaldīt savus datus (piemēram, reģistrējoties savā kontā) un tos atjaunināt, pārveidot vai, ja tiesiski pieļaujams, izdzēst tos. Šādā gadījumā mēs iesakām Jums pārvaldīt savus datus. Var rasties situācijas, kurās mums ir tiesības neļaut Jums īstenot Jūsu tiesības vai ierobežot tās, piemēram, ja tas ir nepieciešams citu personu tiesību un brīvību aizsardzībai, vai arī atteikt Jūsu personas datu dzēšanu, ja šādus datus nepieciešams apstrādāt likumisku prasību ietvaros un/vai juridisku prasību iesniegšanai, izpildīšanai vai aizsardzībai.

   

  Jūs varat jebkurā laikā sazināties ar mūsu Privātuma biroju, ja vēlaties:

  • pārskatīt, mainīt vai izdzēst mums nodotos datus (ciktāl Philips Lighting nav kā citādi atļauts vai pieprasīts šādus datus saglabāt);
  • iebilst pret konkrētām datu apstrādes darbībām (piemēram, atteikties no mārketinga paziņojumu saņemšanas);
  • saņemt savu datu kopiju (parastā mašīnlasāmā formātā tādā apmērā, kāds noteikts piemērojamos tiesību aktos);
  • uzdot mums jautājumus, kuri saistīti ar Jūsu datu aizsardzību Philips Lighting.

   

  Ja Jums radušies jautājumi vai pamatoti vaicājumi saistībā ar Jūsu datu aizsardzību Signify vai vispārīgi par šo Paziņojumu, Jūs varat sazināties ar Signify Privātuma biroju:

  • pasta adrese: Signify - Adresāts: Privātuma birojs – Herikerbergweg 102, 1101CM Amsterdam Zuid Oost, The Netherlands; vai
  • tiešsaiste: Signify privātuma centrs, sadaļa “Privātuma pieprasījums”.

   

  Lūdzu, ņemiet vērā, ka e-pasta saziņa ne vienmēr ir droša. Tādēļ, lūdzu, neiekļaujiet mums sūtāmajās e-pasta vēstulēs sensitīvu informāciju.

  Mēs centīsimies izskatīt Jūsu pieprasījumu savlaicīgi un bez maksas, ja tas neprasīs pārmērīgas pūles. Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt pārbaudīt Jūsu identitāti pirms lūguma izskatīšanas. Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, varat iesniegt sūdzību attiecīgajam regulatoram jūsu jurisdikcijā.

  VAI MĒS IEVĀCAM BĒRNU DATUS?

   

  Mēs apzināti neievācam informāciju no bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem.

  • Īpaša norāde bērniem, kas jaunāki par 16 gadiem: ja Jums vēl nav 16 gadu, mēs iesakām aprunāties ar vecākiem vai aizbildņiem un saņemt viņu piekrišanu, pirms nosūtat mums savus datus.
  • Īpaša norāde vecākiem, kuru bērniem vēl nav 16 gadu: mēs iesakām pārbaudīt un kontrolēt, kā Jūsu bērns izmanto mūsu produktus, sistēmas, pakalpojumus un lietojumprogrammas (ieskaitot tīmekļa vietnes un citus digitālos kanālus), lai pārliecinātos, ka Jūsu bērns nekopīgo ar mums savus personas datus bez Jūsu piekrišanas.

  KAD ŠIS PAZIŅOJUMS PAR KONFIDENCIALITĀTI TIKS ATJAUNINĀTS?

   

  Šajā paziņojumā par konfidencialitāti laiku pa laikam var tikt izdarītas izmaiņas.

  To, kā mēs izmantojam Jūsu datus, reglamentē šī Paziņojuma jaunākā versija; ar to Jūs varat iepazīties tīmekļa vietnē  Signify Privacy Center, skatīt sadaļu “Juridiskā informācija”.

   

  - Signify -